View Single Post
Du kan trene hos fysioterapauter o.l tilbud.
Så snakk med legen din og få henvisning dit