View Single Post
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Juicekongen Vis innlegg
Hva får deg til å tro at treningssenteret er villige til å bryte forskriften om å holde stengt for noen som helst? De har bokstavelig talt ikke lov til å slippe noen inn, de er nødt til å stenge på grunn av smittevern. Det hjelper nada med legeerklæring. Ville investert i noen gode manualer å trene hjemme med, eller enda bedre, oppsøke psykolog slik at du får bearbeidet traumene dine over tid.
Vis hele sitatet...
Du tar feil.

Sitat av https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§17a
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
2. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
Vis hele sitatet...
Dersom kommunen ligg under nivå 5A er det imidlertid ikkje opning for det slik forskrifta står.