View Single Post
Sitat av meaculpaUIO Vis innlegg
Men hva om man ikke er på nav? Hva om man fks på papiret står uten inntekter fra noe hold?

Kan man da holdes "skatterettslig" ansvarlig for beløp under sosialhjelp satsen?

La oss si en fyr dealer smått.

Han er i karens fra Aap, kun krav på sosialhjelp.

Ingen inntekt fra nav eller andre. Ikke en del av behandling eller annen offentlig hjelp.

Han tar inn mesteparten av inntekt kontant og på krypti, og kanskje 1-2000 på vips i måneden.

Hvordan og hvorfor blir han holdt ansvarlig for de 12-24.000 han ha mottatt på vips?

Han skulle jo uansett ha krav på å beholde et beløp tilsvarende sosialhjelp, får det betydning?
Vis hele sitatet...
Tror nok at det da vil bli andre faktorer som spiller inn? Er det 48 stk som har sendt 500 kr. Blir kanskje etterspurt om hvorfor dette ikke står i ligningen?

Man kan ta på seg småjobber i løpet av et år som man ikke trenger å skatte av. Du kan for eks ha 4-5 naboer som gir deg 6000.

Du kan altså ta 6000 i «svart» jobb PR arbeidsgiver i året.
Det er forøvrig ikke satt noe tak på hvor mange du kan ta. Men etterhvert vil dette kreve en del svar fra etaten.

Vil anta at så lenge du holder deg under frikort grensa??? De tar det visstnok på «skjønn»

Dermed blir ikke 24.000 så innmari mye penger i løpet av et år