View Single Post
Mine psykologer har da alltid sagt at de er taushetsbelagt men ikke i det uendelige og grove ran med personskader. Gamle drap eller drap som ikke er begått ikke går innunder taushetsplikten?