View Single Post
Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
Om bevisene var skaffet ulovlig, så er ikke det til hinder for bruk i Norge.
Vis hele sitatet...
I utgangspunktet korrekt, men selvinkriminering under tvang er unntatt fra dette. Jeg mener det er presedens bl.a. på informasjon gitt som mistenkt om man ikke har blitt informert om dette.

Taushetsplikten følger av lovverket
Vis hele sitatet...
Du starter nok i feil ende. Taushetsplikten er en konsekvens av pasientens rettigheter og dekker mer enn bare helseopplysninger:

Lov om pasient- og brukerrettigheter
§ 3-6.Rett til vern mot spredning av opplysninger.

Opplysninger om legems- og sykdomsforhold samt andre personlige opplysninger skal behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.


Taushetsplikten gjelder også for ikke-medisinsk personell
(https://www.helsedirektoratet.no/run...aushetsplikt):

Bestemmelsen er i tillegg gjort gjeldende for alle som behandler helseopplysninger i helse- og omsorgsforvaltningen og i helse- og omsorgstjenesten

...

Autorisert helsepersonell som er ansatt i offentlig forvaltning, men som jobber utenfor helseforvaltningen og helse- og omsorgstjenesten er underlagt forvaltningslovens taushetsplikt og eventuell taushetsplikt hvis slik er gitt i særlovgivning. Det vil for eksempel gjelde for ansatte i barneverntjenesten, Nav, PP-tjenesten eller politiet.