View Single Post
Om man innrømmer et drap til en lege, gjelder da fortsatt taushetsplikten? Den kan jo faktisk brytes om det er fare for liv å helse og en person som er kapabel til å begå drap og eller har begått drap er kanskje nettopp en fare for liv å helse?