View Single Post
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Dette er med respekt å melde vas.

For det første så er det falskt dikotomi å påstå at vi må stenge ned eller la folk døy. Det finst mellomting, der tiltaka er tilpassa aktuell situasjon. T.d. er handsprit eit lite inngripande tiltak - som reduserer smitte. Andre meir inngripande tiltak er meir effektive, men har større kostnad for samfunnet. Kva tiltak som har vore i bruk har variert - og det kan heilt sikkert diskuterast kva som er rett og galt av dei tiltaka, opp mot kostnader. Men det gjer ikkje at dei to alternativa du oppstiller er reelt. Viare vil jo ei nedstenging i to uker åpenbart ha mindre kostnad for samfunnet enn ei nedstenging i eit år.

Viare - ad overbefolking. Sjukdom fungerer ikkje slik. Covid er ikkje dødeleg nok til at det hadde gitt veldig store utslag - og iallefall ikkje der befolkinga veks raskast (t.d. Afrika) - for der er snittalderen nærare 18 enn 60. Skulle det hatt reell innvirkning måtte du hatt ting ala svartedauden - men då hadde nok piggtråd i gatene vore ukontroversielt verkemiddel for å hindre smitte.

Viare så konkluderer du med at det ikkje har fungert slik vi har helde på. Til det vil eg innvende at jo - det har åpenbart fungert. Noreg har lågare dødsfall enn mange andre land, og har heller ikkje fått overbelastninga i helsevesenet som t.d. Italia og Spania har sett i periodar. Vi ser tydeleg igjen i smittetala at periodevise nedstengingar har ført til redusert smitte - og gjort at vi kan åpne relativt sett opp etter nedstenginga. Igjen så er det falskt dikotomi frå deg å stille opp dei to alternativa, og ignorere mellomting og variasjon i tid.
Vis hele sitatet...

Ignorere? Hvis du hadde kjent meg personlig hadde du visst at hos meg er det alt eller ingenting. Og jo, er ganske sikker på at hvis vi hadde stengt ned så og si alt til det har vært 0 smitta i 2 mnd. Så hadde vi vært kvitt dritet.


For min del var de beste ukene av livet når alt stengte ned da! Greit å bemerke seg den, mens alle griner for at de ikke kan ta seg en øl ute etc satt jeg hjemme og lo så jeg grein.

Men kan vi begge være enige om at en total nedstengning til 0 smittede .. er MER effektivt enn det de driver med nå?