View Single Post
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Flaffersen Vis innlegg
Jeg står fortsatt på mitt om at en total lockdown er løsninga, bare se på Australia som nå feirer 50 dager uten lokale tilfeller av korona og nærmest har gått tilbake til hverdagen
Vis hele sitatet...
Australia er eit kontinent. Dei har ikkje naboland.

Noreg har ei lang grense mot Sverige, som har vore pip åpen dei siste hundre åra, og folk har tilpassa seg det, ved å bu i Sverige og jobbe i Noreg og motsett. Vi mottar enorme mengder gods via lastebil. Vi er veldig nært knytta mot resten av Europa.

Du kan ikkje utan viare samanlikne Australia og Noreg. Dei har ein unik geografisk posisjon som gjer at dei kan innføre slike tiltak - og lukkast. Det kan ikkje utan viare overførast til andre land.