View Single Post
Drperception føler du er på vei til å male deg inn i et hjørne nå. Virker som du ser verden kun gjennom egne briller og føler at akkurat slikt var det jeg tenkte på når jeg kommenterte at jeg misliker at likestilling blir en kjønnskamp. Veien framover er ikke å rakke ned på "motparten" fordi vi sitter på en dårlig hånd eller opplever at hånden er dårlig. Det er å finne løsninger som er til det beste for alle uavhengig trangt definerte kjønnsroller. Vi må se framover ikke bakover.

Og den videoen er jo i beste fall spekulativ fordi de har håndplukket argumenter for å skape et bestemt verdenssyn.