View Single Post
Du skal ikke behøve sykemelde deg fordi andre ikke gjør jobben sin. Arbeidsmiljø- loven er forholdsvis omfattende. Arbeidstakere har ikke bare rettigheter men også plikter.
Hvis ledelsen tok dette på alvor hadde personene som ikke oppfyller sine plikter blitt informert og advart. Dersom dette ikke leder til bedring skal advarsler gjentas. Hvis det ikke fører frem er ledelsen i sin fulle rett til å avskjedige vedkommende. Det later til å være ledelsen som er problemet. Kanskje vanskelig å gjøre noe med? Jeg ville forsøkt å gjøre det klart for edelse direkte eller via verneombud hvilken innvirkning dette har og hva grunnen er. Mange firmaer har i dag systemer for anonym varsling om utilfredsstillende forhold. Sikkert ikke lett å mane krefter til kamp når du virker å bære så utslitt alt. Men noe må gjøres. Slikt blir ikke bare borte. Lykke til!