View Single Post
Innafor med sykemelding pga dårlig arbeidsmiljø?
Vis hele sitatet...
Ja, hvis legen mener det. Psykisk helse er også helse. Bare husk å huke av for at årsaken er arbeidsrelatert om det lar seg gjøre et passende sted. (kan for eksempel være at du må fylle ut et fraværsskjema på jobb)