View Single Post
Sitat av Bær Vis innlegg
Det mest interessante i møtepunktet moderne vitenskap og sjamanisme er etter mitt syn ikke hvordan den førstes begrep om hva virkeligheten er har overskygget den sistes, på alle måter, men hvordan den moderne vitenskapen har lånt teknikker og i forlengelsen - kunnskap av sjamanistiske tradisjoner i utformingen av moderne psykedelika-assosiert terapi.

Det viste seg, ikke overraskende, at laboratorierotte-skolen av det å ta psykidelika, ikke var den mest hensiktsmessige for psykisk utvikling.

Når man ser på resultatene fra psykidelika-assistert terapi, kan man argumentere for at ritualiseringen av terapi-timen har 1. bidratt til å fasilitere de gode resultantene man har sett og 2. at dette fungerer som en innrømmelse om at et naturalistiske/sjamanistiske ritualer og språk er mer meningsbærende for deltageren, og mer hensiktsmessige i denne spesifikke konteksten.
Vis hele sitatet...
Nja, jeg bestrider ikke at sjamanisme har positive aspekter ved seg, men det at moderne psykedelisk terapi er opplagt etter sjamanistiske praksiser er litt feil. Det at de aller første forsøk på den type terapi i Vesten ble gjennomført i klinisk setting skyldes dels manglende forståelse av psykedelisk opplevelse blant dem som utførte terapien (forskning og eksperimentering begynte ikke lenge før de første forsøkene startet) og, ikke minst, lovverket som krevde stor grad av kontroll og sikkerhet. Det handler ikke om Vestens "inngrodde" og rigide rasjonalitet.

Hvis man leser "The Secret Chief Revealed" av Myron Stolaroff, så vil man se at Leo Zeff brukte effektive terapimetoder uten å dale med mumbo jumbo og woo woo. Han opererte utenfor lovverket, men det viser klart og tydelig at en kan fint gjennomføre psykedelika-assistert terapi, med gode resultater, uten å hverken synge icaros, bruke trommer, røkelser eller åndenes makt:

Bare ved å bruke en romslig hytte en plass i skogen, ha på stemningsfull musikk etter behov, ha med en dyktig og troverdig psykolog med inngående forståelse av en psykedelisk opplevelse og godt innstilte "antenner" til å føle på pasientens stemning. Gjennomgå en runde med psykiske undersøkelser på forhånd, stille ledende spørsmål når det passer ila turen for å fasilitere produktive tankerekker, bearbeide og integrere i etterkant.