View Single Post
Hans Høyhet, og hvis vi har å gjøre med en som får ego-inflasjon, i.e. jesus-syndrom, disse kaller vi Hans Høyhet Majesteten.