Tråd: Badtrip?
View Single Post
Veldig vanskelig å svare her. Badtrips kan oppstå hvis man får i seg for mye / er i feil setting / med feil folk.

Hva ser du på som en badtrip eller psykose? Vi er alle forskjellige.