Tråd: Utdanning
View Single Post
*Videregående almenn i 3 år med fordypning i realfag.
*Kom inn på Sivilingeniørstudiet i Datateknikk på NTNU
*Cruiser mot slutten av vernepliktsåret mitt nå.. Kontorjobb i Oslo.
*Begynner på NTNU til høsten, det skal bli 5 artige år.