Tråd: Utdanning
View Single Post
1. Mekanisk grunnkurs
2. Elektromekanisk
3. Automatikkmekaniker

Befalskolen som LB altså lærlingbefal og få befalsgrad og automatikkfagbrevet(dvs. skru på våpensystemene til F-16!). Her vil jeg få 108,- i dagpenger som aspirant(første tiden i befalskolen) så i praksisperioden får jeg grunnlønn og tillegg som sersjant/kvartermester. Minstelønn som sersjant/kvartermester er på kr 195 800,- pr. år.

Så over til HIS altså Hærens ingeniørhøgskole og få ta bachelor grad i dataingeniør.

Så tilslutt muligens ta fagbrevene maskinarbeider og sterkstrømselektriker. Det må bare bli bra om jeg kommer inn alle plassene.

Allmenfag er for fjotter