View Single Post
plantestress er ting som tar planten ut av likevekt og fører til at den vokser saktere/slutter å vokse/blir hemafroditt/dør
typiske ting som fører til stress kan være; over/undervanning (overvanning vanligst) over/undergjødsling store svingninger i temperatur eller at det er for varmt/kaldt, feil ph lyslekasje slik at planten får litt lys når den skal ha mørkeperioden (eller at mørkeperioden blir avbrutt brått), skadedyr, knekkte greiner/topp++++

vil egentligt anbefale at du leser relevante kapitler i dyrkehåndboka som det ble linket til høyere opp i tråden, utroligt mye god og relevant informasjon der og du trenger ikke lese alt.