View Single Post
Det er ingen spesial periode. Alt handler om temptatur.