View Single Post
Sånn generelt virker Svive til å være helt kurant i forhold til prisen. Holdbarhet etc kan jeg ikke uttale meg om.