View Single Post
IBM model M.
Det bråker litt, men ingen av dine kolleger kommer til å tørre å påpeke det.