View Single Post
Selvfølgelig, som nevnt før, finner man flere ting på ett område er også regelen at man skal opphøre videre søk og så informere om funnene. Men da skal det være OPPLAGT at det er en samling av gamle gjenstander. Vet noen har blitt tatt på dette. Selv om man informerer FA, så kan det smelle om man fortsetter å søke der det er opplagt at man burde stoppet. De setter ikke pris på å få. 4 bøtter med gamle gjenstander. Mye info de trenger går tapt når vi uraffinerte metallsøkere finner gjenstanden istedet for FA.