View Single Post
Trådstarter
878
Fikk nettop mail fa antikvaren: Vi setter stor pris på at du er opptatt av å følge regelverket for metallsøking, og funn av mynter er alltid interessant, ettersom de kan fortelle oss mye om bruken av funnområdet i fortiden.

Riksantikvaren ønsker at du tar kontakt med fylkeskommunen, slik at mynten kan overleveres til dem med eventuell funninformasjon som kan være til nytte for videre undersøkelse.Om jeg forstår deg rett så har du søkt rundt Orød gård i Østfold. Dersom dette stemmer, så kan du sende en e-post til Østfold fylkeskommune, kulturminneseksjonen.Fylkeskommunen vil sende mynten videre til Kulturhistorisk museum, som vil fastsette en eventuell finnerlønn.Vennlig hilsen