Tråd: Fake ADD?
View Single Post
Du behøver ikke flytte for å få til det her. Du kan få diagnose på halvannen time hos privatpraktiserende psykiater i Oslo og sikkert mange andre steder også. Du må muligens innom igjen noen få ganger før fastlegen kan ta over å skrive ut resepter, men du behøver ikke å flytte.

Nevn for guds skyld ikke til de som skal utrede deg at du har prøvd ut noe på egenhånd. I verste fall må du avgi urinprøver og det kan gå månedsvis før du får utskrevet medisiner.