View Single Post
Hei, jeg har nylig fått meg et nytt tastatur med numeriske taster på siden, og i den anledning skulle jeg gjerne ha endret "F17" tasten til å levere "(" og "F18" til å levere ")", dette fordi jeg ofte lager matematiske formler som da blir langt enklere å taste inn.

Jeg har lett overalt i innstillingene, og forsøkt med på tredjepart apper for å få dette til, uten å lykkes.

Har noen en løsning på hvordan jeg kan få programmert de nevnte tastene til å ha en annen funksjon?