View Single Post
Ta mest de 2 første DAGENE: F.eks. 200-300 mg x 3
Du må alltid planlegge sLIKT: Jeg vILLE BRUKT 8 mg Subutex og 100 mg Nobligan.
Vis hele sitatet...
Subutex skal ikke tas sammen med noe annet opioid. Det kan forverre abstinenser.
Trodde det var allmennkunnskap