View Single Post
Ny pris = gammel pris * vekstfaktor

gammel pris = Ny pris / vekstfaktor

Det jeg kaller gammel pris er pris uten mva. Det er denne prisen som har økt med 25%, altså skal den ganges med vekstfaktoren 1,25 for å finne ny pris (med mva).

Kaller du prisen uten mva for x kan du sette opp denne likningen:
1,25*x = 50000
Når vi deler med 1,25 på begge sider av likhetstegnet får vi
x = 50000/1,25 = 40000