View Single Post
Det er litt kontra-intuitivt, men momsen er faktisk 20% av kjøpesummen. Det er påslaget som er på 25%. I know...

Poenget er at når du legger til momsen øker prisen. Så selv om 25% av 4000 er 1000 er ikke 25% av 5000 lik 1000.

Eller sagt litt mer matematisk: 1/1.25=0,8