View Single Post
150 faktiske ug med LSD av høy renhet svinger godt for de fleste. Mange kan bli tatt på senga av mindre.. Ville anbefalt og tatt en lapp første gang for å se hvor landet ligger. Spesielt med lite til ingen erfaring, og når de er fra tilsynelatende usikre kilder og inneholder usikker mengde LSD. Husk at du alltid kan ta mer neste gang. Trå varsomt og ha det fett.