View Single Post
Alle nye målere er laget for å "telle" strøm begge veier. Derimot er det strenge krav til solcellene som blir lagt opp og alt annet av utstyr.
Det er også veldig, veldig mye cowboy virksomhet når det kommer til solceller. NEK hadde nylig en gjennomgang av nye standarden og der ble det lagt frem mange skrekkeksempler.

E-verket har ikke lov til å nekte deg å koble på solceller eller å selge strøm. Dem er pålagt å akseptere dette. Det er altså ingen vits i å ringe dem. Det er leverandøren av solcellene eller installatørfirma som gjør den jobben.
Vær bare klar over at hvis det er dårlig nett i området, så kan det hende nettleverandøren må utbedre det, for at du skal få levere så mye du har krav på. Da kan tidsskjema på når du får lov å være tilkoblet bli endret.

Forhør deg med leverandører av solceller og dine lokale elektrikere, så får du svar på det meste du lurer på.