View Single Post
Du ser ikke på hyttepaneler til enebolig for å koble på nettet. Du kan fort ta den prisen å gange med 10.
Som over her må du ta kontakt med din Nettleverandør av strøm. De har avtaler med Solcellespesialisten. Otovo og tilsvarende levarnadører.