View Single Post
Hunter S. Thompson skrev vel neppe om Norsk kriminalitet. Men klart, Hell's Angels opererer jo i Norge.