View Single Post
Det er en grei ask og (spiss)lønn. Begge artene er norske, men ask har havnet på Rødlista, da den er truet av en innført sopp med navn askeskuddbeger. Altså ask bør få stå i fred, hvis det er mulig eller en forvaltningsmyndighet har sagt noe annet (f.eks. det felles en smittevegg).