View Single Post
Mnemonic Courier
Bothrops's Avatar
Løp barbeint til nærmeste sykehus? Kan du presisere litt hva du mener?