View Single Post
Renholdere får jo relativt bra betalt. (Bedre enn de fleste i butikk). Jobben er ofte selvstendig, og når du er ferdig kan du gå hjem.
Mener også at fagbrev gir deg automatisk litt høyere lønn så lenge du er underlagt en tariffavtale.