View Single Post
Hvis man setter ting litt i perspektiv så er det lov å være litt optimistisk. Man kan anta at antall døde av corona - ~24k - vil stige (ffa i Syd-America, Afrika og USA) men det er bare en promille ift antall dødsfall knyttet til direkte røyking.

Jeg er mer redd for hva viruset gjør når det gjennomtrer systemet vi lever i og her kan media ta ansvar.