View Single Post
Det var det ja...
ivar_oslo's Avatar
Et stort førstegangsbelåp gir kanskje grunn til mistanke om hvitvasking?

Jeg har hatt Paypal i bortimot 20 år, og har aldri hatt problemer. Men så håndterer jeg heller ikke så store beløp da.