View Single Post
På YouTube er det etter min mening 2 personer som forklarer alt. Og som er proffe og du får all info. Den ene er chef Derek butt og den andre er grow boss. Grow boss er best på å forklare nærin, valg av utstyr osv, mens chef Derek butt er mer på teknikk osv.