View Single Post
3 dager oppe + benzo? Det blir nok en flau dag på jobb.
Her burde du sove eller ta ut egenmelding i morgen.