View Single Post
Tallet på smittevernutstyr i Norge er vistnok hemmelig, sier direktøren i helsedirektoratet:

«Hdir vurderer at innsyn i tallene kan skape et feil fokus, og som igjen blir en driver som skaper usikkerhet og frykt i samfunnet. Kombinert med usikkerheten knyttet til nye forsyninger av PPE til Norge kan dette skape gjensidig negativt forsterkende effekter.»
Vis hele sitatet...
Slik jeg ser det betyr det kun en ting, at tallet er skammelig lavt ja faktisk så lavt at tallet i seg selv er godt egnet til å skape frykt og usikkerhet blant befolkningen.

Vi får virkelig håpe at siste ukes dugnad på smittevernsutstyr fortsetter, og at myndighetene sørger for store nok ordre når de kommer over tilgjengelig smittevernsutstyr slik at helsepersonell kan bruke utstyret slik det er ment å brukes og at de kan skifte masker, drakter etc i henhold til anbefalt tidsskjema og at vi fremover helt unngår situasjoner der feks masker gidkjent for 3-4 timers bruk må brukes en hel dag. Eller av drakter må på gjenbruk for da blir det særdeles krevende å få til dette med smittefri soner og risikoen for smittespredning både til kolleger og usmittede pasienter øker kraftig, eller det er nå slik jeg tror det blir om utstyres ikke brukes i henhold til produsenters merking.