View Single Post
Dere som må sitte hjemme og vente nå, er en enorm ressurs for samfunnet. Noen av dere må tenke helt nytt vedr. karriere. Andre ikke, men drodler likevel på noe kreativt. Her er et par forslag til hva man kan bruke tankene sine på, når man ikke vil ta inn mer koronanytt:

Hva er dine talenter? Hvordan kan disse talenene tjene nabolaget ditt? Hva er det minste du er villig til å gjøre daglig, for å bidra til enhet og samhold?

Ethvert valg vi tar setter spor. Jeg kan garantere fra egen erfaring at når man prøver å leve et liv i tjeneste for andre uten å forvente å få noe som helst tilbake for det, så får livet mye mer mening. Uansett hvordan det går, så vet man at det ikke var bortkastet.