View Single Post
🌶🌶Drit sterk🌶🌶
vindaloo's Avatar
364
choke on this a Rosander

Jeg mente at dette kom til å skade Kina. Det vil også skade de på lang sikt.
Når alt Kina har og vil komme til å måte oppgi eller forandre som følge av at de har satt hele
landet på vent i denne kampen skal oppsummere så blir ikke det en hyggelig rapport.

Det har Kina også skjønt selv. Nå gjør de alt de kan for å rette opp inntrykket av denne globale krisen.

"Det er flere konkurrerende fortellinger om viruset i Europa.
De fleste ser fortsatt Kina som den ansvarlige for denne globale krisen, sier Joerg Wuttke,
som er president for EUs handelskammer i Kina.
Men den sjenerøse humanitære hjelpen fra Kina vil muligens svinge opinionen i Europa, fortsetter han.
"

"Det er jo bare akkurat mens dette pågår.
At det er en liten del av befolkningen som blir skeptiske til asiatere pga frykt for smitte er vel forventet?
Med en gang dette har stabilisert seg så er det business as usual."

..sa du