View Single Post
for å presisere. Film, fortrinnsvis s/v og undereksponert slides vil gi mye mer å spille på i forhold til det utrykket TS arbeider med.