View Single Post
Asosial introvert
Duckie's Avatar
Hmm, og jeg som tenkte jeg skulle være lur. Takk for fila i alle fall, Jonta!