View Single Post
Sitat av DrPerception Vis innlegg
Siden IQ er så god prediktor for suksess å arbeidslivet er det ikke rart at flertallet av sjefer er menn eller at flest rike er menn. Det er simpelthen flere smarte menn.

Av og til er det ekstremene som teller.
Vis hele sitatet...
Hvis vi nå antar at disse forskjellene er så signifikante at de kan forklare dette, altså at det er de ekstremt smarte mennene som blir sjefer (dette tviler jeg litt på) : Er det helt sikkert at dette bør være den beste predikatoren for suksess? Kan man se for seg at "mannlige" egenskaper er viktige predikatorer for om du klatrer i systemet, fordi det tradisjonelt har vært menn som bestemmer om du får klatre i systemet? Det er uten tvil bra å være smart som sjef, men kan det tenkes at noen "kvinnelige" sosiale ferdigheter også kunne vært bra? Kort sagt: Det at en egenskap gjør at du lettere blir sjef er ikke det samme som at du bør bli det. Er menn bedre ledere enn kvinner?

Fordi mannlig og kvinnelig seksualitet skiller seg på veldig mange området. Jeg orker ikke gå så langt inn på det som jeg føler jeg trenger, men kan jo si litt.
Menn tenderer til å være mer opptatt av det visuelle, mens kvinner mer i personlighet og krever ofte en høyere grad av trygghet og tilknytning før sex. De får også ytterlig høyere tilknytning etter orgasme.

Kvinner sikter som regel utenfor sin liga når det kommer til ONS, men gutter senker sine krav.
Det er et fåtall gutter på toppen av pyramiden som får en stor andel av alle ONS.
Jo flere muligheter, jo mindre interessant er akkurat du.

Kvinner angrer oftere etterpå, mens gutter sjeldent angrer.

Kort og veldig enkelt forklart. kan de se ut til for meg at kvinner er bygget for å få barn og sikre barnet, mens menn er laget for å få flest mulig barn.
Vis hele sitatet...
Synes du dette gir grunnlag for å si at mange kvinner utvikler et hat mot menn av seksuell frigjøring? Og bør vi ikke få vurdere selv hva vi tåler og ikke, eller mener du alvorlig at vi ikke burde hatt (samme grad av) seksuell frihet? Forklar gjerne hvordan du ser for det dette.


Jeg har ALDRI hørt en feminist ikke favorisere kvinner eller ikke være ignorant i forhold til menns problemer.

Kvinner glemmer at de i dagliglivet blant annet blir behandlet med langt mer omsorg og omtenksomhet en gutter.
Vis hele sitatet...
Har du lest gjennom mine innlegg her? Har jeg vært helt ignorant overfor menns problemer, eller har jeg nevnt opptil flere eksempler?