View Single Post
Det var det ja...
ivar_oslo's Avatar
MPesa er da ikke tilknyttet kredittkort? Du går på et kontor og setter inn kontanter.