View Single Post
Sitat av deadalone944 Vis innlegg
Jeg har saksøkt han
Vis hele sitatet...
Av ren nysgjerrighet: hva nøyaktig har du saksøkt ham for?