View Single Post
I tillegg må vel forsikring og alt være i orden før man får utbetalt lån fra lånegiver?