View Single Post
Sitat av Grossie Vis innlegg
Det her er noe forsikringen bør dekke, det er tyveri når bilen er levert til profesjonell part, som i tillegg er bilselger, du handlet i god tro på at selger skulle utbedre feil ihht. avtale.
Vis hele sitatet...
De dekker nok ikke en krone før TS har anmeldt forholdet, samt
levert full dokumentasjon på alle transaksjoner, inklusive kontrakt
for kjøp av bil.