View Single Post
TS har handlet i god tro da han overleverte nøklene til forhandler. TS sin forsikring fortsetter å løpe selv om nøkkel er lånt vekk for en periode. Det blir jo litt som om du skulle ha lånt bilen bort til en venn og han var uheldig og fikk en skade. Forsikring til eier er jo den som gjelder. Hvis forhandler har en forsikring som gir bedre vilkår for TS - så er jo det flott, men det betyr ikke at TS sin forsikring slutter å gjelde.

TS har ikke handlet uaktsomt ved å låne bort nøkkel til bilforhandler. Bilforhandler er jo den profesjonelle part i handelen og skal handle deretter og TS har ingen grunn til å tro at forhandler vil ribbe bilen for deler og stikke til Polen. TS har heller ikke utført skaden selv.

Snakk med Tryg og de hjelper deg videre med erstatning for bilen din. Tyveri/hærverk er dekket under delkasko. Normal egenandel er 4000,-

Du har også rettshjelpforsikring i avtalen din, bruk den!