View Single Post
Sitat av znapper Vis innlegg
Jeg mener at deler av Ekeberg ble brukt til avlytting av Tyskere under krigen og senere det Norske forsvaret under den kalde krigen, da man hadde kontroll på landlinjene inn og ut av Oslo her.

- Mulig dette er feil....men likevel.....

Videre innover fra Ekeberg, kommer man etterhvert til Lutvann, der forsvarets Etterretningstjeneste holder til, det er også en Radar eller liknende på toppen ved Lutvann, som man kan se fra store deler av Oslo.

Så jeg vil tro at hele området er en samrøre mellom etterretning, cyberforsvar, overvåkning, avlytting, sikringsrom, evakueringsveier, depoter osv, sikkert ikke lurt å poke for mye rundt disse stedene med kamera kanskje
Vis hele sitatet...
Stemmer at det var tyskere som påbegynte fjellanlegget under Ekebergresutauranten under krigen. Etter krigen utvidet det norske forsvaret anlegget. Og det er klart, Cyberforsvaret er av nyere dato, så det har vært annen aktivitet der under den kalde krigen